;
Spanningen in een samenwerking, schijnbaar onbetekenende misverstanden, onduidelijke verwachtingen of onbegrepen uitspraken kunnen leiden tot verstoorde familieverhoudingen. De deur gaat dicht of... op een kier. In bijna de helft van alle families is er sprake van verbroken contacten en meestal met geld als oorzaak. In agrarische families waar zaken en privé zo sterk verweven zijn, is dit niet anders.

En dan, wie zet de eerste stap, je voelt je onzeker of deze goed wordt ontvangen, je denkt dat de ander denkt... Zo bouw je je eigen verhaal op, het doet je niets meer, zeg je, maar het blijft knagen want je blijft familie.

Met niets doen verandert er niets. Met elkaar in gesprek gaan brengt lucht en ruimte om het contact te herstellen. Begeleiding door een ervaren en onafhankelijke buitenstaander zorgt voor evenwicht. Elkaars beleving en belangen leren kennen, afspraken maken voor een nieuwe familie toekomst. Durf je het aan?

De onderwerpen die in de familiegesprekken aan bod komen zijn heel verschillend; soms gaat het over een bedrijfsovername die al lang geleden heeft plaatsgevonden, of over de verdeling van zorg voor ouder wordende ouders, de nalatenschap verdelen, het ouderlijk huis opruimen, de toekomst van alle kinderen en niet alleen van de opvolger enz.