;In mediation en coachingszaken is in 2019 o.a. samengewerkt met:

 • GVK Adure, Drachten
 • EK- advies , Sint Nicolaasga
 • Alfa Accountants en Adviseurs, Leeuwarden
 • Accon AVM, Leeuwarden
 • Trippel AAA adviseurs en administrateurs, Meppel
 • Countus, Joure
 • Woldendorp, Bedum
 • Accon AVM, Sneek
 • LTO afd. Heerenveen


In mediation en coachingszaken is in 2018 o.a. samengewerkt met:

 • Trippel  AAA adviseurs en administrateurs, Meppel
 • Alfa Accountants en adviseurs, Leeuwarden
 • van Balen Boekhoudburo, Jellum
 • Adviesburo Harry de Wolff, Oudehaske
 • Administratiekantoor Woldendorp, Bedum
 • Agrivesta Turkstra, Houtigehage
 • Makelaardij Marten Groothof, Lippenhuizen
 • Countus Accountants en Adviseurs, Aalten
 • GVK Adure, Drachten
 • LTM Vastgoed, Almelo
 • VAB Amersfoort

In 2017 zijn en worden opdrachten uitgevoerd voor:

 • DAP Heerenveen
 • LTO Noord afd. Mid Fryslân, AJF, VVB Idaarderadeel & Rauwerderhem, Boerinnengroep Mid Fryslân 
 • LTO Noord, afdeling Hogeland
 • Rechtbank Noord Nederland, locatie Leeuwarden

In mediation en coachingszaken is in 2017 o.a. samengewerkt met:

 • Alan, Accountants en Adviseurs, Leek
 • Accon AVM, Sneek
 • Lentis, Groningen
 • de Jong & Laan, Groningen
 • van Deutekom BV Administratie & Advies, Elburg
 • Accura Administratie en belastingadvies, Nagele
 • GVK Adure, Drachten
 • Makelaardij Schokland, Nagele
 • Syncasso
 • Turkstra Agrivesta, Houtigehage
 • Scholtens Advocaten, Emmeloord
 • Full Finance Consultants, Apeldoorn
 • Countus, Doetinchem
 • adviesbureau Harry de Woff, Oudehaske

In 2016 werden opdrachten uitgevoerd voor:

 • Ondernemers Klankbord Limburg
 • Boerinnengroep Blokzijl e.o.
 • Hogeschool Windesheim Zwolle; praktijkonderzoek Agrarische Bedrijfsopvolging 

In mediation en coachingszaken is in 2016 o.a. samengewerkt met:

 • Alfa Accountants en Adviseurs Leeuwarden
 • Flynth, Sneek
 • De Vries, Everts & Numan, De Westereen
 • DAP, Dokkum

In 2015 zijn en worden opdrachten uitgevoerd voor:

 • Publicatie in Tijdschrijft voor Begeleidingskunde:
  Afscheid nemen en loslaten in agrarische familiebedrijven ( in samenwerking met Johan Weerkamp)
 • LTO Noord afd. Tytsjerksteradiel / Dantumadiel
 • LTO Noord afdeling de Marne
 • Ver. Agrarische Bedrijfsadviseurs Amersfoort; intervisiebijeenkomst
 • Interview "de Boerin"
 • Theatergroep 5e Kwartier t.b.v productie 'MOLKE"
 • LLTB - Ledendagen
 • Boerinnen Studieclub Olst e.o.
 • LLTB Vrouw en Bedrijf
 • Akkerbouw boerinnengroep NW Friesland
 • NFO afdeling Flevoland
 • Interview Melkvee Magazine
 • VVB ZuidOost Drenthe
 • Boerinnen van NU ism LTO Noord afd. Gaasterland
 • Interview V-focus
 • LTO Noord Vrouw en Bedrijf Drenthe
 • Flynth, Sneek
 • Rabobank Noordenveld - West Groningen
 • Rabobank Zuid West Friesland
 • DAP Zuidhorn
 • Lip & Partners, Heerenveen
 • Damman Bedrijfsadvies, Nagele
 • Countus, Emmeloord
 • Flynth, Drachten
 • Countus, Joure
 • Accon AVM, Sneek
 • Meeuwsen Ten Hoope, Emmeloord;

In 2014 zijn en worden opdrachten uitgevoerd voor:

 • Interview Pluimveehouderij december 2014
 • Interview De Boerderij december 2014
 • LTO Noord afd. 't Bilt/Menameradiel
 • Nederlandse Mediators vereniging Noord
 • CRV Arnhem
 • ABN/AMRO & van Balen Boekhoudburo
 • VAB, Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, Amersfoort
 • NFO, Ned. Fruittelers Organisatie, afd. Flevoland
 • Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren
 • LTO Noord, Provincie Noord Holland
 • LLTB cie. Vrouw & Bedrijf, Roermond
 • Juridisch Loket, Leeuwarden
 • Rechtbank Noord Nederland

In mediation en coachingszaken is in 2014 o.a. samengewerkt met:

 • LTO Noord Verzekeringen
 • Agrivesta Turkstra
 • Deelstra & Jansen adm. kantoor, Leeuwarden
 • Bureau Zelfstandigen Fryslân
 • Accon AVM, Sneek
 • Countus, Joure
 • Flynth, Drachten
 • Accon AVM, Drachten
 • Alfa Accountants, Leeuwarden
 • Woldendorp, Bedum
 • Gemeente Ferwerderadiel, Ferwert
 • Flynth, Deventer
 • Rabobank NO Friesland, Burgum
 • GVK Adure, Drachten en Zwolle

In 2013 zijn opdrachten uitgevoerd voor:

 • Vrouwen van Nu Fryslân
 • Cumela Nijkerk
 • Juridisch Loket Leeuwarden
 • Rechtbank Noord, locatie Leeuwarden
 • CAH Dronten
 • PTC+ locatie Oentsjerk
 • BNDR, interview ledenblad NAJK
 • Stellingwerfse Agrarische Vrouwen( STAV)
 • Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt
 • Rechtbank Noord, locatie Assen
 • Vertrouwensloket preventie veeverwaarlozing

  In mediation en coaching zaken is in 2013 o.a. samengewerkt met:
 •  
 • Connecting Hands Leeuwarden
 • ABN AMRO te Groningen
 • Alan te Leek
 • Countus te Joure
 • Accon AVM te Sneek
 • Alfa Accountants te Groningen
 • Boekhoudburo van Balen te Jellum
 • Countus te Dronten
 • In-Tens Consultancy te Nijverdal
 • Flynth te Raalte
 • GVK Adure te Drachten

  In 2012 zijn opdrachten uitgevoerd voor:
 • Juridisch Loket
 • Boerinnengroep Skarsterlân & Lemsterlân
 • Zorgboeren Noord Nederland
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwhuisdieren
 • Boerenkans
 • Boerinnengroep Mid Fryslan
 • Rechtbank Leeuwarden
 • LTO Noord Vrouw en Bedrijf
 • Boerinnengroep fan it Hiem
 • Niscoo

  Mediation en coachingopdrachten kunnen om reden van privacy niet worden genoemd; Samenwerking is er met accountantskantoren, advocaten, banken e.d. In 2012 o.a.:
   
 • LTO Noord Advies
 • Countus Dronten
 • Flynth Sneek
 • Accon AVM Sneek
 • Rabobank Noordenveld West Groningen
 • Alân Accountants & Adviseurs Leek
 • Administratiekantoor Plantinga St. Nicolaasga
 • Alfa Accountants Meppel
 • Alfa Accountants te Assen
 • Tiny van der Wal, scheidingsfiscalist te Beetsterzwaag
 • van Balen Boekhoudburo te Jellum
 • Rabobank Burgum - de Lauwers te Burgum
 • GVK Adure te Drachten
 • Countus Zwolle

  In 2011 zijn opdrachten uitgevoerd voor:
 • LTO Noord afd. Midden Drenthe
 • LTO Noord & AJF afd. Smallingerland
 • JAV Wierden e.o
 • For Farmers
 • Studiegroep Agrarische Vrouwen ZW Drenthe
 • LTO Noord, Vrouw en Bedrijf, Project Ter Sprake
 • NAJK, Project Alleskunner
 • AOC Fryslân, Bedrijfsopvolging
 • LTO Noord, afd. Opsterlân
 • Rechtbank Leeuwarden
 • Boerenkans

  Voor mediation en coachingsopdrachten wordt samengewerkt met accountantskantoren, banken, advocaten: In 2011 o.a.
 • ABAB Boxmeer
 • RABObank Noord West Groningen
 • Alfa Accountants Leeuwarden
 • Countus Dronten
 • GVK Adure Drachten
 • Scholtens Advocaten Emmeloord
 • Countus Zwolle
 • Stichting Achmea rechtsbijstandsverzekering

  in 2010 werden opdrachten uitgevoerd voor:
 • Rechtbank Leeuwarden
 • Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwhuisdieren
 • Boerinnengroep Wymbritseradiel
 • Een gemeentelijke welzijnstichting
 • LTO Vrouw en Bedrijf
 • Een provinciale organisatie voor Kunst en Cultuur
 • BPvF Vrouwen van Nu, Friesland
 • Het Juridisch Loket
 • BoerenNatuur
 • Boerinnengroep Hitzum eo.
 • Boerenkans

  Om mediation en coachingtrajecten goed te laten verlopen wordt waar nodig en mogelijk samenwerking gezocht met accountantskantoren of andere bij het gezin betrokken organisaties.

  In 2010 o.a.
 • Bilanx accountants te Almelo
 • Andersom Thuisbegeleiding te Wehe den Hoorn
 • Countus te Enschede
 • Countus Dronten
 • Administratiekantoor Woldendorp te Bedum
 • Accon AVM Dokkum

  In 2009 zijn opdrachten uitgevoerd voor:
 • diverse AOC's
 • LTO Vrouw & Bedrijf i.s.m. NBvP Vrouwen van Nu Groningen
 • LTO Noord
 • Zorgmaatwerk te Winsum
 • Rechtbank Groningen
 • Rechtbank Leeuwarden
 • NAJK
 • Raad van State
 • Vertrouwensloket Preventie Verwaarlozing Landbouwhuisdieren

  Mediation en coachingsopdrachten komen binnen via verwijzers zoals accountantskantoren, dierenartsen, organisaties voor maatschappelijk werk, rechtstreeks via de website of de telefoon.

  In het kader van mediation, familiegesprekken en coaching wordt samengewerkt wordt met diverse accountantskantoren zoals:
 • Countus, Zwolle
 • Countus, Enschede
 • Accon AVM, Heerenveen
 • Accon AVM, Franeker
 • Alfa Accountants, Gerkesklooster

  Wilt u informatie of twijfelt u of ik voor u de aangewezen dienstverlener ben, neem dan vrijblijvend contact op zodat we kunnen onderzoeken of ik u een passend aanbod kan doen.

  In 2008 zijn opdrachten uitgevoerd voor:
   
 • LTO Noord;
 • Politie Fryslan
 • Primo Noord Holland
 • ZorgMaatwerk
 • Dienst Landelijk Gebied
 • Cie. Vrouw en Bedrijf LTO Noord
 • Natuurlijk Platteland Oost
 • Projecten LTO Noord
 • Project KANS
 • Project Ondernemend Netwerken voor Vitaal Platteland Overijssel
 • Boerinnengroep Zuid West Friesland
 • Vertrouwensloket PreventieVerwaarlozing Landbouwhuisdieren
 • Rechtbank Leeuwarden
 • Agrarische Vrouwen ZW Drente
 • Interpolis
 • Juridisch Loket Leeuwarden