;
Onder de noemer Training vallen allerhande groepsactiviteiten. Dit kunnen zijn, workshops, inleidingen, intervisiebegeleiding,  discussieleiding e.d. Altijd maatwerk afgestemd op de vraag van de opdrachtgever. Voor langere trajecten of grotere groepen kan uit een breed netwerk worden geput om in samenwerking met andere deskundigen tot een passend aanbod te komen.

Aandachtsgebieden zijn communicatie, conflicthantering, omgaan met stress, sociale vaardigheden, timemanagement e.d.

 

.